Rezonans magnetyczny

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Rezonans magnetyczny

Badanie rezonansu magnetycznego piersi.Fot. materiały Philips.

Badanie rezonansu magnetycznego (MR) jest jedną z najdokładniejszych metod obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Pozwala na wczesną diagnostykę i zaplanowanie leczenia wielu chorób. Obrazy uzyskane w trakcie badania dostarczają precyzyjnych informacji o najmniejszych zmianach chorobowych zachodzących w organizmie człowieka. Badanie MR jest bezbolesne i bezpieczne dla pacjentki, gdyż nie jest związane z działaniem potencjalnie szkodliwych promieni rentgenowskich. Do obrazowania tkanek i narządów ludzkiego ciała wykorzystuje się właściwości protonów wodoru, które w silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Tkanki ludzkie zawierają różną ilość wody i dlatego w badaniu MR ich sygnał różni się natężeniem. Impuls ten jest przetwarzany komputerowo i przekształcany w obrazy diagnostyczne. Wykorzystanie tego zjawiska nie powoduje reakcji biologicznych, nie wchodzi w interakcje i nie zaburza prowadzonego leczenia farmakologicznego. Siła pola elektromagnetycznego konieczna do uzyskania prawidłowych wyników nie ma wpływu na zdrowie pacjenta zarówno podczas badania, jak i po jego zakończeniu. Aby te zjawiska miały miejsce, badany obszar znajdować się w tzw. cewkach. Do badania różnych części ciała są różne cewki.  

Cewka stosowana do badania rezonansu magnetycznego piersi. Fot. materiały Philips

W trakcie badania MR piersi pacjentka leży na brzuchu z piersiami luźno ułożonymi w cewce. W trakcie badania słychać hałas pracującego magnesu, w związku z czym pacjentka ma na uszach słuchawki zmniejszające nieprzyjemne wrażenia słuchowe. W trakcie badania  MR piersi podawany jest dożylny środek kontrastujący, dzięki któremu możliwa jest analiza charakterystyki wzmocnienia poszczególnych struktur piersi i odróżnienie ewentualnie istniejących zmian łagodnych od złośliwych. Środek kontrastujący stosowany w badaniu MR jest chelatem gadolinu o właściwościach paramagnetycznych (np. Gd-DTPA-dimegluminian gadopentatu). Stosuje się 0,1-0,2 mmol Gd-DTPA/ na kg masy ciała pacjentki. W ciągu 5 pierwszych minut po podaniu środka kontrastującego wykonuje się sekwencje dynamiczne obejmujące fazę plateau wzmocnienia i fazę wypłukiwania środka kontrastującego. Na podstawie charakterystyki wzmocnienia dokonuje się analizy uzyskanych obrazów piersi.  

READ  Co to jest akupresura?

Badanie MR jest badaniem z wyboru w ocenie implantów silikonowych. Pozwala na stwierdzenie obecności ewentualnych uszkodzeń protezy.

Rzadkim powikłaniem po badaniach metodą rezonansu magnetycznego z użyciem środków kontrastujących jest nerkopochodne włóknienie układowe (ang. NSF – Nephrogenic Systemic Fibrosis). Schorzenie to powiązane jest z zastosowaniem wysokich dawek gadolinowych środków kontrastowych u chorych z zaburzeniem funkcji nerek.

W diagnostyce chorób piersi badanie rezonansu magnetycznego (MR) stosuje się m.in.:

 • w przypadkach trudnych diagnostycznie lub gdy uzyskane wyniki badania USG, mammografii i biopsji są sprzeczne lub niejasne
 • w celu potwierdzenia komórek raka w powiększonych węzłach chłonnych pachowych w przypadku prawidłowego obrazu w USG i mammografii
 • zdiagnozowania raka piersi u kobiet z implantem silikonowym
 • wykluczenia wznowy miejscowej po operacji raka  piersi
 • wykluczenia wieloogniskowej postaci raka sutka w kwalifikacji do operacj oszczędzającej
 • oceny protez piersi
 • u pacjentek z mutacją genu BRCA1, szczególnie przy gęstym utkaniu piersi.

  Badanie MR piersi jest badaniem z wyboru w ocenie implantów piersiowych. Strzałka wskazuje na pękniętą torebką implantu.Fot. z W. Kaiser „ Signs in MR-mammography” Springer, 2007. 

   

  Przykład obrazowania zmian łagodnych w badaniu metodą MR. Oznaczone strzałką regularne, okrągłe zmiany, nie wzmacniające się po podaniu dożylnym środka kontrastującego- torbiele.Fot. z W. Kaiser „ Signs in MR-mammography” Springer, 2007

   

  Badanie MR jest badaniem z wyboru u kobiet po operacjach rekonstrukcyjnych oraz upiększających piersi w celu oceny implantu. Na zdjęciu oznaczono strzałką uszkodzenie torebki implantu. Fot. z W. Kaiser „ Signs in MR-mammography” Springer, 2007. 

  Badanie MR piersi z dożylnym podaniem środka kontrastującego pozwala ocenić stopień rozległości raka piersi (oznaczony strzałką). Fot. z W. Kaiser „ Signs in MR-mammography” Springer, 2007

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*