Rodzaje chorób zawodowych

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Rodzaje chorób zawodowych z jakimi stykamy się w obecnym czasie są bardzo zróżnicowane. Część z nich to choroby wewnętrzne i skórne a druga część choroby fizyczne i ruchowe. Różnią się w zależności od wykonywanego zawodu, od tego na jakie czynniki pracownik jest w danej chwili narażony.

Choroby wewnętrzne i skórne

Do tej pierwszej zaliczamy między innymi:

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi: rak płuca, rak oskrzela, krtani, międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej, nowotwór układu krwiotwórczego, skóry, pęcherza moczowego, wątroby, nosa i zatok przynosowych, nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10 %.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30 % przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych występujące w dwóch postaciach postać ostra i podostra, postać przewlekła.

Ostre uogólnione reakcje alergiczne.

Beryloza

Byssinoza,

Rozedma płuc,

Astma oskrzelowa,

Alergiczny nieżyt nosa,

Choroby skóry: fotodermatozy zawodowe, kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniami, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych, trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze, pokrzywka kontaktowa, grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części, ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej, przewlekłe popromienne zapalenie skóry, przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego, zaćma popromienna

READ  W jaki sposób zdobyć złamanie zasady?

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

Ołowica,

Pylice wśród których możemy wyszczególnić (pylicę krzemową, pylicę górników kopalń węgla, pylico-gruźlicę, pylicę spawaczy, pylicę talkową, pylicę grafitową, pylice wywoływane pyłami metali, pylicę azbestową oraz pozostałe pylice krzemianowe ),

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, wysięk opłucnowy.

Choroby ruchowe

Do drugiej grupy chorób zawodowych zaliczamy między innymi:

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka, zespół kanału de Guyona, zespół rowka nerwu łokciowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej

Zespół wibracyjny występujący w kilku postaciach: naczyniowo-nerwowa, kostno-stawowa, postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*